នាឡិកា / ពេលវេលា - ថ្ម ic

រូបភាព លេខផ្នែក ការពិពណ៌នា ភាគហ៊ុន តម្លៃ​ឯកតា ទិញ
M4T32-BR12SH1

M4T32-BR12SH1

STMicroelectronics

SNAPHAT BATT/CRYSTAL FOR SOIC

នៅ​ក្នុង​ស្តុក: 3.236

$13.51360

BQ48SH-28X6NSH

BQ48SH-28X6NSH

Rochester Electronics

CONSUMER/INTERFACE ICS

នៅ​ក្នុង​ស្តុក: 39.468

$6.14000

M4T28-BR12SH1

M4T28-BR12SH1

STMicroelectronics

SNAPHAT BATT/CRYSTAL FOR SOIC

នៅ​ក្នុង​ស្តុក: 1.965

នៅលើការបញ្ជាទិញ: 1.965

$3.42300

M4T32-BR12SH6

M4T32-BR12SH6

STMicroelectronics

SNAPHAT BATT/CRYSTAL FOR SOIC

នៅ​ក្នុង​ស្តុក: 1.708

នៅលើការបញ្ជាទិញ: 1.708

$8.11488

Top